אםבאלה הוא קואופרטיב פוליטי ובית קפה טבעוני בבעלות חברותיו במרכז ירושלים